آذر 27, 1399

قوانین منابع انسانی برای برابری

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] اغلب افراد از بخش منابع انسانی به دلیل توجه بیش‌ازحد به قوانین Ùˆ مقررات انتقاد می‌کنند؛ اما منابع انسانی راهنمای […]
آبان 13, 1398

نظام جانشینی چه ضرورتی برای سازمان‌ها دارد؟

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] امروزه یکی از دغدغه‌­های اصلی سازمان­‌ها موضوع خالی شدن پست­‌های مدیریتی Ùˆ کارشناسی در آن‌ها است Ú©Ù‡ با رفتن هر […]
مهر 2, 1398

نقش‌ های پرورش منابع انسانی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] منابع انسانی مهم‌ترین دارایی برای هر سازمانی محسوب می‌شود Ú©Ù‡ حفظ Ùˆ پرورش آن بسیار مهم است. نظریه‌پردازان حوزه مدیریت […]