آذر 9, 1399

رشد اقتصادی و ابعاد آن

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] ابعاد رشد اقتصادی در دنیای امروز به‌طور عمده‌ای دچار دگرگونی شده‌اند. در سال‌های اخیر بانک جهانی Ùˆ دیگر سازمان‌های چندملیتی […]