دی 4, 1398

آشنایی با مکاتب کارآفرینی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] مقدمه نظریه‌های اقتصادی با دو سؤال اساسی راجع به جامعه روبرو هستند؛ اول اینکه چگونه یک جامعه ثروت جدید ایجاد  […]
آبان 23, 1398

مدل‌سازی کارآفرینی در میان عوامل ناهمگن

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] ما کارآفرینی Ùˆ ظهور شرکت ها را به عنوان نتیجه ای از پیشنهاد همزمان برای خدمات کار در میان عامل […]