بهمن 26, 1397
درآمدی-بر-رفتار-سازمانی

درآمدی بر رفتارسازمانی

  علم شناخت رفتار سازمانی به منظور افزایش بهره‎‏وری هرچه بیشتر کارکنان سازمان و همچنین برقراری ارتباط با عوامل انسانی خارجی که بر سازمان تأثیرگذاری مستقیم […]