اردیبهشت 30, 1399

تدوین طرح کسب و کار برای کارآفرینی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] کارآفرینی با پارامترهای تأمین منابع موردنیاز، شناسایی Ùˆ ارزیابی فرصت، تدوین طرح کسب Ùˆ کار Ùˆ اداره بنگاه مشخص می‌شود. […]
دی 28, 1398

محرک‌های موفقیت در امر کسب و کار

  [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] محرک‌های موفقیت در امر کسب Ùˆ کار   مقدمه   برای موفقیت در هر امری مجموعه‌ای از عوامل Ùˆ […]
آبان 16, 1398

رشد کارآفرینی به کمک انکوباتورها

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] مراکز رشد وظایف مهمی دارند Ú©Ù‡ از جمله مهم‌ترین آن‌ها فراهم کردن فرصت‌های مناسب برای تأسیس، رشد Ùˆ ارتقای شرکت‌های […]
آبان 9, 1398

بیش از ۴۰۰ نکته اساسی در بازاریابی دیجیتال

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] در این کتاب همه‌ی راهنمایی‌ها Ùˆ تکنیک‌های برتر Ú©Ù‡ به شما در ایجاد، مدیریت، پیاده‌سازی Ùˆ نظارت بر فعالیت‌های بازاریابی […]
آبان 1, 1398

فروش بین المللی و مولفه‌های حاکم بر آن

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] همه کشورها در بخش تولید خود آنقدر به خودکفایی نرسیده‌اند تا همه کالاهای مورد نیاز خود را تولید کنند لذا […]
مهر 13, 1398

جایگاه یابی و معرفی استراتژی‌های آن

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] به بیان مختصر جایگاه یابی عبارت است از توانایی تأثیرگذاری بر انتظارات مشتری از برند یا محصول نسبت به رقیبان. […]
مهر 10, 1398

بررسی مفهومی مدیریت استراتژیک

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] مجموعه‌ای از تصمیمات Ùˆ اقدامات Ú©Ù‡ منجر به اتخاذ یک یا چند استراتژی موثر در جهت نیل به اهداف می‌گردد […]
مهر 3, 1398

آشنایی با چالش‌ها و تکنیک‌های فرایند مذاکره

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] مذاکره کردن پیش از آنکه امری مادرزادی باشد، اکتسابی است اگرچه بعضی افراد ممکن است به طور طبیعی از این […]
مهر 2, 1398

محرک‌های موفقیت در امر کسب و کار

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] برای موفقیت در هر امری مجموعه‌ای از عوامل Ùˆ مولفه‌ها دخیل هستند Ùˆ موفقیت کسب Ùˆ کار نیز از این […]