مهر 11, 1398

صادرات و عوامل موثر بر آن

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] فعل خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور به مناطق آزاد یا کشورهای خارجی را صادرات گویند Ú©Ù‡ گونه‌هایی متعدد […]
مهر 11, 1398

نگاهی به کارآفرینی اجتماعی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] کارآفرینی از واژه فرانسوی «متعهد شدن» یا «پذیرش مسئولیت» گرفته شده Ùˆ دویست سال قبل، دانشمندان علم اقتصاد به ارزش […]
مهر 11, 1398

ارتباط تفکر و استراتژی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] بیشتر لغت شناسان لفظ عقل را در اصل از عقال Ú©Ù‡ به معنای ریسمان Ùˆ طنابی است Ú©Ù‡ با آن […]
مهر 10, 1398

فرصت‌های محیط زیست در امر کارآفرینی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] اصل پنجاهم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران ناظر بر این مقوله است Ú©Ù‡ حفاظت از محیط زیست Ú©Ù‡ نسل […]
مهر 10, 1398

علم چیست؟

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] اگر در باب بیان علم Ùˆ تعریفی از آن علم را  در مقابل جهل تعریف کنیم خداوند به این معنا […]
مهر 3, 1398

نگاهی به اینترنت اشیاء، کارکردها و مراحل تکامل آن

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] جرمی ریفکن اتصال هر شئ به هر کس در یک شبکه جهانی یکپارچه را اینترنت اشیاء می‌نامد . چندین حوزه […]
مهر 2, 1398

محرک‌های موفقیت در امر کسب و کار

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] برای موفقیت در هر امری مجموعه‌ای از عوامل Ùˆ مولفه‌ها دخیل هستند Ùˆ موفقیت کسب Ùˆ کار نیز از این […]
مهر 1, 1398

توسعه کارآفرینی زنان در ایران

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] با وجود اینکه زنان حدود نیمی از جمعیت کنونی کشور را به خود اختصاص داده‌اند Ùˆ اینکه تعداد افراد تحصیل‌کرده […]
شهریور 31, 1398

کیفیت کار در شرکت‌های سرمایه گذاری در ایران

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] شرکت‌های سرمایه گذاری چشم‌اندازی کوتاه‌مدت در خرید سهام دارند به این معنی Ú©Ù‡ هرگاه سهام شرکتی دچار افت قیمت شد […]