آبان 18, 1399

چگونگی انتخاب و استخدام کارمند در ایران

 استخدام کارمند فرآیندی سه مرحله‌ای است Ú©Ù‡ زیرمجموعه عملیات استخدام قرار می‌گیرد Ùˆ مشتمل بر یافتن نیرو، انتخاب Ùˆ انتصاب هستند. استخدام کارمند فرآیندی واسطه‌ای است، […]
مرداد 13, 1398

پرورش کارکنان

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] قدرت ذهن ما برای رسیدن به اهدافمان بسیار زیاد است Ùˆ تنها کافیست تفکرات محدود را معکوس سازیم. ما باید […]