اردیبهشت 30, 1399

تدوین طرح کسب و کار برای کارآفرینی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] کارآفرینی با پارامترهای تأمین منابع موردنیاز، شناسایی Ùˆ ارزیابی فرصت، تدوین طرح کسب Ùˆ کار Ùˆ اداره بنگاه مشخص می‌شود. […]
مهر 1, 1398

توسعه کارآفرینی زنان در ایران

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] با وجود اینکه زنان حدود نیمی از جمعیت کنونی کشور را به خود اختصاص داده‌اند Ùˆ اینکه تعداد افراد تحصیل‌کرده […]
شهریور 4, 1398

آموزش کارآفرینی ؛ راهکار برون رفت از شرایط بد اقتصادی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] امروزه یکی از مهم‌ترین مسائلی Ú©Ù‡ برای تمام جوامع دغدغه‌ای بزرگ محسوب می­شود Ùˆ مردم هر جامعه­ بیشتر وقت Ùˆ […]
مرداد 23, 1398

چالش‌ها و موانع اجتماعی کارآفرینی زنان

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] اینکه زنان در تنظیم امور خانوادگی Ùˆ مسائل اقتصادی جامعه نقش شایان‌ذکری ایفا می‌کنند حقیقتی انکارناپذیر است. بر این اساس […]
تیر 29, 1398

کارآفرینی و بازاریابی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] قبل از ارائه تعریفی از کارآفرینی، باید بر این نکته تأکید داشته باشیم Ú©Ù‡ پژوهشگران تعریف یکسانی از کارآفرینی ندارند […]
تیر 16, 1398

کارآفرینی، هم‌افزایی فرد، فرهنگ و جامعه

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] کارآفرینی رویکردی دیرینه است Ú©Ù‡ در هیأتی تازه Ùˆ نو به دنیای جدید علم گام نهاده است Ùˆ یکی از […]
خرداد 1, 1398

رفتار کارآفرینانه، راه حل عبور از مشکلات اقتصادی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] امروزه کارآفرینی Ùˆ رفتار کارآفرینانه در بخش‌های Ùˆ حوزه‌های گوناگون حضور پررنگی پیدا کرده است؛ از دنیای علوم مختلف تا […]
خرداد 1, 1398

تأثیر عوامل فناوری اطلاعات بر رفتار کارآفرینانه

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] در دوره‌ای پر از فرصت‌ها Ùˆ چالش‌های Ú©ÙˆÚ†Ú© Ùˆ بزرگ‌، خوشبختی یا ناراحتی افراد پیوسته در حال تغییر است Ùˆ […]
دی 2, 1397

تعاریف کارآفرین و کارآفرینی

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] همانطور Ú©Ù‡ در فصل قبل هم بیان شد، تعاریف کارآفرینی روشن است اما برای رسیدن به یک سطح مطلوب در […]