مرداد 13, 1398

پرورش کارکنان

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] قدرت ذهن ما برای رسیدن به اهدافمان بسیار زیاد است Ùˆ تنها کافیست تفکرات محدود را معکوس سازیم. ما باید […]
خرداد 19, 1398

تفویض اختیار ؛ تهدید یا فرصت؟

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] تصمیم‌گیری در سازمان‌های مختلف باتوجه به شرایط حاکم بر آن‌ها از جمله اندازه، شیوه مدیریت، حوزه کاری Ùˆ … در […]