آذر 11, 1398

منظور از اثربخشی چیست؟

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] اگرچه از منظر تاریخی دانشمندان در خصوص توافق روی تعریف اثربخشی با مشکلات Ùˆ اختلافات فراوانی مواجه بوده‌اند، اما با […]