فوریه 23, 2019
تعارض و مذاکره

تعارض و مذاکره

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] همیشه رفتارهای افراد در سازمان یکسان Ùˆ موافق نیست Ùˆ بروز رفتارهای مخالف Ùˆ ایجاد تعارضات گوناگون در سازمان‏‎ها امری […]