مقاله دانشگاهی در رشته کارآفرینی

خرداد 11, 1399

رفتار کارآفرین موفق چگونه است؟

کارآفرینی را در همه‌جا، در دنیای کسب‌وکار، دنیای علم، دنیای هنر Ùˆ تئاتر، ورزش، سازمان های نظامی Ùˆ انتظامی، بخش عمومی Ùˆ خصوصی در بین کاشفان […]