خرداد 19, 1398

جایگاه کارآفرینان قومیتی و زنان

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] جهان امروز Ùˆ دنیای اقتصاد به‌سرعت در حال تغییر Ùˆ رشد است در این میان کارآفرینی Ùˆ کارآفرینان جایگاه ویژه‌ای […]