آذر 30, 1399

سود آربیتراژ حاصل معامله بدون ریسک

به گزارش ایبِنا، آربیتراژ «Arbitrage» به مفهوم کسب سود از اختلاف قیمت در دو یا چند بازار است. البته با این تعریف خیلی از تراکنش‌های مالی، […]
آذر 20, 1399

فرایند مدیریت استراتژیک راهی برای رسیدن به موفقیت

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] فرایندهایی Ú©Ù‡ شرکت‌ها برای هدایت فعالیت‌های مدیریت استراتژیک خود انتخاب می‌کنند، متناسب با نوع Ùˆ اندازه هرکدام با یکدیگر فرق […]
آذر 9, 1399

رشد اقتصادی و ابعاد آن

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] ابعاد رشد اقتصادی در دنیای امروز به‌طور عمده‌ای دچار دگرگونی شده‌اند. در سال‌های اخیر بانک جهانی Ùˆ دیگر سازمان‌های چندملیتی […]
خرداد 29, 1399

مدیریت کیفیت جامع چیست؟

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] کیفیت یک مفهوم Ú©Ù„ÛŒ است Ú©Ù‡ همیشه موردتوجه بشر بوده است. اهمیت آن باعث شده تا در طول زمان Ùˆ […]
خرداد 26, 1399

انواع بازاریابی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] در این فایل سعی شده است تا مجموعه کامل از تعاریف مطرح‌شده در رابطه با انواع بازاریابی ارائه شود. این […]
خرداد 25, 1399

سرمایه گذاری و سرمایه‌گذاران

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] سرمایه گذاری (Investment) هرگونه فعالیت در جهت فدا کردن ارزشی در حال حاضر (Ú©Ù‡ معمولاً مشخص است) با این امید […]
خرداد 21, 1399

زنجیره تأمین و سیستم موجودی چند سطحی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] زنجیره تأمین شامل تمامی فرایندهای مستقیم یا غیرمستقیم در تأمین سفارش مشتری می‌شود Ú©Ù‡ عموماً با تقاضای مشتری آغاز Ùˆ […]
خرداد 17, 1399

مهندسی ارزش چیست؟

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] مفهوم مهندسی ارزش پس از جنگ جهانی دوم برای نخستین بار به منظور ارزیابی Ùˆ ارتقا عملکرد سازمان‌ها مطرح شد. […]
خرداد 13, 1399

MRP چیست؟

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] MRP یا سیستم برنامه‌ریزی نیازمندی به مواد، در اوایل دهه Û±Û¹Û¶Û° به‌عنوان یک رویکرد کامپیوتری به برنامه‌ریزی تدارک Ùˆ تولید […]