خرداد 10, 1399

ERP ؛ برنامه ریزی منابع انسانی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] برنامه‌ریزی منابع سازمانی از جدیدترین ابزارهای مدیریتی می‌باشد Ú©Ù‡ قادر است، اطلاعات موجود در سازمان را با استفاده از فناوری […]
اردیبهشت 29, 1399

جزوه ای برای رفتار سازمانی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] در مرحله عمل مطالعه افراد انسانی را مطالعه رفتار سازمانی می‌نامند. رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم (سیستماتیک) عملیات، […]
آبان 22, 1398

بهسازی نیروی انسانی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] عملکرد نیروی انسانی در سازمان‌ها بازتابی از دانش‌ها، مهارت‌ها، ارزش‌ها Ùˆ رفتار آن‌هاست. ازآنجایی‌که بالا بردن مهارت‌ها Ùˆ توانایی‌های نیروی […]
آبان 13, 1398

نظام جانشینی چه ضرورتی برای سازمان‌ها دارد؟

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] امروزه یکی از دغدغه‌­های اصلی سازمان­‌ها موضوع خالی شدن پست­‌های مدیریتی Ùˆ کارشناسی در آن‌ها است Ú©Ù‡ با رفتن هر […]
آبان 6, 1398

راهکارهای مناسب در برقراری روابط شغلی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] هر شغلی نیازمند برقراری ارتباط با افراد مختلف است مثلاً هر کارمندی حداقل یک مدیر دارد Ùˆ همکارانی Ú©Ù‡ با […]
مهر 10, 1398

کارکرد گروه‌های ذی‌نفعان غیرکارمند

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] امروزه به رشد اتحادهای راهبردی Ùˆ فعالیت‌های تجاری مشترک از طریق Ú©ÙˆÚ†Ú© سازی سازمان‌ها Ùˆ…ØŒ Ú©Ù‡ در گذشته عنصر تفکیک‌ناپذیر […]
مهر 2, 1398

نقش‌ های پرورش منابع انسانی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] منابع انسانی مهم‌ترین دارایی برای هر سازمانی محسوب می‌شود Ú©Ù‡ حفظ Ùˆ پرورش آن بسیار مهم است. نظریه‌پردازان حوزه مدیریت […]
شهریور 30, 1398

پیشرفت شغلی و پرورش نیروهای انسانی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] نظریه سنتی در ارتباط با مسیر پیشرفت شغلی  بر این امر استوار است Ú©Ù‡ قسمت اعظم مسیر پیشرفت شغلی منوط […]
شهریور 3, 1398

کارمندیابی و فرایند استخدام

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] کارمندیابی فرآیندی سه مرحله‌ای است Ú©Ù‡ زیرمجموعه عملیات استخدام قرار می‌گیرد Ùˆ مشتمل بر یافتن نیرو، انتخاب Ùˆ انتصاب است. […]