آگوست 24, 2019
تئوری-محدودیت

تئوری محدودیت‌ها

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] در اواخر دهه Û¸Û° یک فیزیکدان به نام گلدرات، روشی بر مبنای اهداف Ùˆ رویه‌های کار در کارخانه‌ها ارائه داد […]