آذر 29, 1397

استارتر – کارآفرینی

در دنیایی Ú©Ù‡ پویایی Ùˆ تغییر پذیری مدام، تبدیل به مهم‌ترین ویژگی‎اش شده است نمی‌توان با باورهای گذشته برای رسیدن به یک زندگی ایده‌آل تلاش کرد. […]