آبان 23, 1398

مدل‌سازی کارآفرینی در میان عوامل ناهمگن

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] ما کارآفرینی Ùˆ ظهور شرکت ها را به عنوان نتیجه ای از پیشنهاد همزمان برای خدمات کار در میان عامل […]
آبان 22, 1398

کارآفرینی سازمانی و رابطه آن با فرهنگ سازمان

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] امروزه اهمیت کارآفرینی سازمانی به حدی شده است Ú©Ù‡ متخصصین از آن به مانند یک عامل تولید همچون سرمایه Ùˆ […]
آبان 21, 1398

تأثیر قیمت بر بازار محصولات

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] در محیط پویای امروزی برای موفقیت در بازار Ùˆ افزایش فروش همگام با تغییر محصول، بازار Ùˆ رقابت در طول […]
آبان 20, 1398

تئوری های فرایندی برای افزایش انگیزه

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] شناختی Ú©Ù‡ افراد از رفتار دیگران نسبت به خودشان دارند در ایجاد انگیزه به‌منظور پیشبرد کارها Ùˆ وظایفشان در سازمان […]
آبان 13, 1398

نظام جانشینی چه ضرورتی برای سازمان‌ها دارد؟

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] امروزه یکی از دغدغه‌­های اصلی سازمان­‌ها موضوع خالی شدن پست­‌های مدیریتی Ùˆ کارشناسی در آن‌ها است Ú©Ù‡ با رفتن هر […]
آبان 12, 1398

رفتار مشتری و عوامل مؤثر در خرید آن‌ها

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] محققان امر خرید را فرآیندی چندمرحله‌ای در نظر گرفته‌اند، هر خرید تا ابتدای خرید دیگر هشت مرحله است؛ شناخت نیاز، […]
آبان 6, 1398

راهکارهای مناسب در برقراری روابط شغلی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] هر شغلی نیازمند برقراری ارتباط با افراد مختلف است مثلاً هر کارمندی حداقل یک مدیر دارد Ùˆ همکارانی Ú©Ù‡ با […]
آبان 6, 1398

حلقه‌های مفقوده در اجرای استراتژی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] ادبیات معاصر در حوزه راهبردهای مدیریتی از جمله فروش بیانگر این حقیقت تلخ است Ú©Ù‡ شکاف بزرگی بین تشکیل استراتژی […]
آبان 1, 1398

نقش دولت الکترونیک در کارآفرینی دولتی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] دنیای مجازی در تعریف به دنیایی Ú©Ù‡ بیشترین توسعه Ùˆ پیشرفت فناوری اطلاعات در فضای سه بعدی Ùˆ در محیطی […]