اسفند 3, 1397
قدرت و سیاست

قدرت و سیاست

نیروی قدرت یکی از منابعی است که به فرد اجازه و اختیار اعمال مدیریت در سازمان را می‏‎دهد. این نیرو توان بالقوه‏‎ای است که فردی را وادار به […]