مهر 10, 1398

علم چیست؟

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] اگر در باب بیان علم Ùˆ تعریفی از آن علم را  در مقابل جهل تعریف کنیم خداوند به این معنا […]