تیر 26, 1398

روانشناسی فروش

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] نورمن وینسنت پیل می‌گوید: «هیچ حقیقتی به‌اندازه نگرش شما در قبال آن مهم نیست زیرا نگرش شماست Ú©Ù‡ شکست یا […]