نوامبر 13, 2019
کارآفرینی سازمانی و رابطه آن با فرهنگ سازمان

کارآفرینی سازمانی و رابطه آن با فرهنگ سازمان

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] امروزه اهمیت کارآفرینی سازمانی به حدی شده است Ú©Ù‡ متخصصین از آن به مانند یک عامل تولید همچون سرمایه Ùˆ […]
اکتبر 5, 2019
فرهنگ-کارآفرینی

توسعه فرهنگ کارآفرینی ، عوامل و راهکارها

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] امروزه کارآفرینی عامل بنیادی کار، تلاش Ùˆ پیشرفت محسوب می‌­شود Ùˆ دست‌یابی به شاخص­‌های توسعه بدون توجه به توسعه فرهنگ […]
سپتامبر 24, 2019
کارآفرینی-دانشگاه کارآفرین-کارآفرینی دانشگاهی-اشتغال زایی-توسعه کارآفرینی-فرهنگ کارآفرینی-مانی شجاعی

عوامل موثر بر کارآفرینی دانشگاهی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] تغییر Ùˆ تحول در شرایط Ùˆ نیازهای جامعه، تغییر Ùˆ تحول در رسالت دانشگاه‌ها را سبب شده است. به این […]
جولای 7, 2019
هم افزایی فرد

کارآفرینی، هم‌افزایی فرد، فرهنگ و جامعه

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] کارآفرینی رویکردی دیرینه است Ú©Ù‡ در هیأتی تازه Ùˆ نو به دنیای جدید علم گام نهاده است Ùˆ یکی از […]
ژوئن 9, 2019
بهروز-فروتن

کارآفرینی به سبک بهروز فروتن

بهروز فروتن، متولد Û±Û³Û²Û´ در شهر تهران، کارآفرین نمونه Ùˆ بنیان‌گذار محصولات غذایی بهروز است. او در سن Û±Û° سالگی پدر خود را Ú©Ù‡ در آن […]
می 22, 2019
راه حل عبور از مشکلات اقتصادی

رفتار کارآفرینانه، راه حل عبور از مشکلات اقتصادی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] امروزه کارآفرینی Ùˆ رفتار کارآفرینانه در بخش‌های Ùˆ حوزه‌های گوناگون حضور پررنگی پیدا کرده است؛ از دنیای علوم مختلف تا […]
می 18, 2019
نظام آموزش

خط‌مشی گذاری در نظام آموزش کارآفرینی در ایران

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] کارآفرینی مفهومی چندوجهی Ùˆ پیچیده است Ú©Ù‡ امروزه توجه زیادی را به خود جلب کرده است Ùˆ سهم بسزایی در […]
دسامبر 27, 2018
موانع-کارآفرینی

موانع کارآفرینی

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] موانع کارآفرینی: وجود یک نظام فرهنگی در جامعه، یک نیاز ضروری به حساب می‏‌‏آید، چرا Ú©Ù‡ موجب تأمین نیازهای فیزیولوژیک […]
دسامبر 26, 2018
عوامل-موثر-بر-خلاقیت

عوامل مؤثر بر فرایند کارآفرینی

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] عوامل مؤثر بر فرایند کارآفرینی شامل پنج دسته‌‎‏ Ú©Ù„ÛŒ است: Û±. عوامل اقتصادی Ùˆ بازاری این دسته از عوامل شامل […]