آبان 22, 1398

کارآفرینی سازمانی و رابطه آن با فرهنگ سازمان

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] امروزه اهمیت کارآفرینی سازمانی به حدی شده است Ú©Ù‡ متخصصین از آن به مانند یک عامل تولید همچون سرمایه Ùˆ […]
خرداد 21, 1398

مدیریت فرهنگ سازمانی

مدیریت فرهنگ سازمانی [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] همان‌طور Ú©Ù‡ در مقاله قبل بیان شد، فرهنگ‌سازمانی پدیده‎ای است در Ú©Ù„ سازمان Ú©Ù‡ با مدل‌های غیرقابل […]
خرداد 21, 1398

فرهنگ سازمانی چیست؟

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] یکی از مواردی Ú©Ù‡ برای مدیران اجرایی بسیار مهم است، اثربخشی سازمان است Ùˆ فرهنگ سازمانی هم موضوعی است در […]
خرداد 1, 1398

چرا مدیریت منابع انسانی مهم است؟

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] ترکیب نیروی انسانی در سازمان‌های مختلف مثل هر ارگان دیگری در طول زمان دستخوش تغییر Ùˆ تحولات بسیاری می‌شوند؛ اما […]
اسفند 7, 1397

فرهنگ سازمانی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] فرهنگ را مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات Ùˆ هرچه Ú©Ù‡ فرد به عنوان عضوی از جامعهٔ […]