فرهنگ سازمانی یعنی چه

خرداد 21, 1398

فرهنگ سازمانی چیست؟

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] یکی از مواردی Ú©Ù‡ برای مدیران اجرایی بسیار مهم است، اثربخشی سازمان است Ùˆ فرهنگ سازمانی هم موضوعی است در […]