تیر 26, 1398

رضایت شغلی و پیامدهای آن

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] رضایت شغلی موضوعی است Ú©Ù‡ در ارتباط با آن محققان علوم روان‌شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی، اقتصادی، علوم سیاسی Ùˆ تربیتی هر […]