بهمن 27, 1397
اساس-رفتار-فرد-سازمان

اساس رفتار در سازمان

به منظور بررسی رفتار فرد در یک سازمان، عوامل متعددی را باید مورد بررسی قرار داد. نگرش حاکم بر فرد بر روی میزان رضایت شغلی فرد […]