عوامل توسعه کارآفرینی

دسامبر 24, 2020
ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان - کارآفرینی

ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان

در کشور ما Ú©Ù‡ نرخ بیکاری بالا Ùˆ نرخ خوداشتغالی پایین است تحریک کردن کارآفرینی برای تسریع در پذیرش فرایندها Ùˆ محصولات جدید از اولویت‌های اساسی […]
جولای 7, 2019
هم افزایی فرد

کارآفرینی، هم‌افزایی فرد، فرهنگ و جامعه

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] کارآفرینی رویکردی دیرینه است Ú©Ù‡ در هیأتی تازه Ùˆ نو به دنیای جدید علم گام نهاده است Ùˆ یکی از […]