بهمن 26, 1397

درآمدی بر رفتارسازمانی

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] علم شناخت رفتار سازمانی به منظور افزایش بهره‎‏وری هرچه بیشتر کارکنان سازمان Ùˆ همچنین برقراری ارتباط با عوامل انسانی خارجی […]