اردیبهشت 28, 1398

فرسودگی شغلی چیست؟

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] یکی از دلایلی Ú©Ù‡ باعث شده است انسان دائماً به کارکردن مشغول باشد، تأمین نیازهای فردی است. نقش کار در […]