دی 18, 1398
بررسی اصول سخنوری و مولفه‌های یک سخنرانی خوب

بررسی اصول سخنوری و مولفه‌های یک سخنرانی خوب

بررسی اصول سخنوری و مولفه‌های یک سخنرانی خوب (با تکیه بر کتاب آیین سخنوری از دیل کارنگی) مقدمه   دیل کارنگی نویسنده کتاب ارزشمند آیین سخنوری […]