شیوه های مختلف بازاریابی

نوامبر 19, 2020
بازاریابی ویروسی - بازاریابی - مارکتینگ - ویرال مارکتینگ - بازاریابی شبکه ای

بازاریابی ویروسی برای رسیدن به شبکه ­ای از مشتریان

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] ویروس پوشش پروتئین است Ú©Ù‡ مواد ژنتیکی را در خود جای‌داده است. ویروس به هنگام حمله از پوشش پروتئینی خود […]
ژوئن 15, 2020
بازاریابی - انواع بازاریابی - مدیریت بازاریابی - تعاریف بازاریابی - شیوه های مختلف بازاریابی - سایت ام شجاعی

انواع بازاریابی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] در این فایل سعی شده است تا مجموعه کامل از تعاریف مطرح‌شده در رابطه با انواع بازاریابی ارائه شود. این […]