شهریور 30, 1398

پیشرفت شغلی و پرورش نیروهای انسانی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] نظریه سنتی در ارتباط با مسیر پیشرفت شغلی  بر این امر استوار است Ú©Ù‡ قسمت اعظم مسیر پیشرفت شغلی منوط […]
مرداد 23, 1398

دورکاری، زمینه‌ساز کارآفرینی متناسب با فناوری‌های نوین

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] عصر حاضر، عصر تغییر Ùˆ تحولات شگرف در دنیا است Ú©Ù‡ تأثیرات مستقیم بر Ø´Ú©Ù„ Ùˆ نحوه ادارۀ کسب‌وکارها دارند. […]