دی 25, 1397

تعیین ابزارهای اندازه‏ گیری

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] گام پنجم در اجرای طرح تحقیق علمی، تعیین ابزارهای اندازه‏ گیری است. به جهت کارکرد مناسب مفاهیم در کنش‏ های ارتباطی، […]