دی 5, 1397

عوامل مؤثر بر فرایند کارآفرینی

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] عوامل مؤثر بر فرایند کارآفرینی شامل پنج دسته‌‎‏ Ú©Ù„ÛŒ است: Û±. عوامل اقتصادی Ùˆ بازاری این دسته از عوامل شامل […]