دی 18, 1398

بررسی اصول سخنوری و مولفه‌های یک سخنرانی خوب

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] بررسی اصول سخنوری Ùˆ مولفه‌های یک سخنرانی خوب (با تکیه بر کتاب آیین سخنوری از دیل کارنگی) مقدمه   دیل […]