آبان 25, 1399

مدیریت ریسک و تکنیک های ارزیابی آن

سازمان‌ها در انواع Ùˆ اندازه‌های مختلف خود با انواع ریسک مواجه هستند Ú©Ù‡ ممکن است دست‌یابی آن‌ها به اهداف را تحت تأثیر قرار دهد. این اهداف […]
خرداد 25, 1399

سرمایه گذاری و سرمایه‌گذاران

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] سرمایه گذاری (Investment) هرگونه فعالیت در جهت فدا کردن ارزشی در حال حاضر (Ú©Ù‡ معمولاً مشخص است) با این امید […]