اکتبر 28, 2019
راهکارهای مناسب در برقراری روابط شغلی

راهکارهای مناسب در برقراری روابط شغلی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] هر شغلی نیازمند برقراری ارتباط با افراد مختلف است مثلاً هر کارمندی حداقل یک مدیر دارد Ùˆ همکارانی Ú©Ù‡ با […]
جولای 17, 2019
رضایت شغلی-افزایش بهره وری-بهبود عملکرد-

رضایت شغلی و پیامدهای آن

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] رضایت شغلی موضوعی است Ú©Ù‡ در ارتباط با آن محققان علوم روان‌شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی، اقتصادی، علوم سیاسی Ùˆ تربیتی هر […]
می 22, 2019
انگیزش کارکنان

افزایش انگیزش کارکنان و تأثیر آن در بهره‌وری

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] امروزه با گسترده شدن تکنولوژی‌ها این سوال برای مدیران مطرح است Ú©Ù‡ چگونه برای آن‎ها امکان پذیر است در سازمان‌های […]
فوریه 18, 2019
تصمیمگیری فرد

تصمیم‏‎گیری فردی

 [rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] مشارکت دادن کارکنان در تصمیم ‏‎گیری‎ ها Ùˆ هدف‎گذاری ‎های سازمان، نقش قابل توجهی را در ایجاد انگیزه Ùˆ افزایش […]