آبان 1, 1398

نقش دولت الکترونیک در کارآفرینی دولتی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] دنیای مجازی در تعریف به دنیایی Ú©Ù‡ بیشترین توسعه Ùˆ پیشرفت فناوری اطلاعات در فضای سه بعدی Ùˆ در محیطی […]
تیر 18, 1398

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] دولت Ùˆ نوآوری فناوری اطلاعات Ùˆ ارتباطات: یک رابطه کلیشه‌ای یا هدفی جهانی؟ امروزه، رهبران دولتی بیش از گذشته در […]