آگوست 5, 2019
آموزش - آموزش کارآفرینی - کارآفرینی - آموزش الکترونیک - کارآفرینی - مانی شجاعی

ضرورت بکارگیری آموزش الکترونیک در کارآفرینی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] امروزه وسایل الکترونیک Ùˆ دنیای مجازی به‌تمامی زندگی‌ها راه پیداکرده‌اند Ùˆ در هر نقطه از دنیا Ú©Ù‡ آثاری از تمدن […]
جولای 10, 2019
دنیای مجازی - نوآوری کاربر - کارآفرینی - مقال کارآفرینی - مانی شجاعی

نوآوری کاربران در دنیای مجازی

چکیده مقاله: در حالیکه مطالعات پیشین، عوامل، فرآیندها Ùˆ مسیرهایی را Ú©Ù‡ در نوآوری کاربر Ùˆ کارآفرینی کاربر در دنیای واقعی مورد بررسی قرار گرفته اند، […]