تیر 29, 1398

کسب‌ و کار اینترنتی ، زمینه خلق ایده و کشف فرصت

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] به کسب‌وکاری Ú©Ù‡ از طریق شبکه اینترنت Ùˆ به‌صورت الکترونیک انجام شود، کسب‌ Ùˆ کار اینترنتی می‌گویند. در چنین کسب‌وکاری […]