تیر 18, 1398

نوآوری برای توسعه اقتصادی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] به‌طور متناقض، در جهانی Ú©Ù‡ به‌طور فزاینده در حال جهانی‌شدن است، خوشه‌های نوآورانه منطقه‌ای به‌عنوان یک استراتژی برای توسعه اقتصادی […]