خرداد 1, 1398

مدیریت دولتی و روند تکامل آن

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] آیا سیر تکامل مدیریت دولتی را می‌دانید؟ اینکه این رشته مهم از کجا به اینجا رسیده است Ùˆ اندیشه‌های صاحب‌نظرانش […]