مهر 11, 1398

نگاهی به کارآفرینی اجتماعی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] کارآفرینی از واژه فرانسوی «متعهد شدن» یا «پذیرش مسئولیت» گرفته شده Ùˆ دویست سال قبل، دانشمندان علم اقتصاد به ارزش […]