خرداد 3, 1398

جایگاه بیمه در بازرگانی بین الملل

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] همان‌طور Ú©Ù‡ در فصل قبل بیان شد، خطرات بی‌شماری در مسیر حمل ونقل  بین‎المللی کالاها به‌منظور واردات Ùˆ صادرات وجود […]