مهر 10, 1398

فرصت‌های محیط زیست در امر کارآفرینی

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] اصل پنجاهم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران ناظر بر این مقوله است Ú©Ù‡ حفاظت از محیط زیست Ú©Ù‡ نسل […]