بهمن 30, 1397

مبانی رفتار در گروه

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] یکی از مباحثی Ú©Ù‡ در رشته رفتارسازمانی مورد بررسی قرار می‏‎گیرد، رفتار گروهی است. منظور از گروه دو یا چند […]