جطور طرح کسب و کار بنویسیم

دی 7, 1399

اهمیت طرح کسب و کار برای رسیدن به موفقیت

مطالعات نشان می‌دهد افرادی Ú©Ù‡ اهمیت طرح کسب Ùˆ کار را درنظر نمی‌گیرند Ùˆ بدون مطالعه Ùˆ تنظیم طرح کسب Ùˆ کار (BP) اقدام به کار […]