خرداد 1, 1398

افزایش انگیزش کارکنان و تأثیر آن در بهره‌وری

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] امروزه با گسترده شدن تکنولوژی‌ها این سوال برای مدیران مطرح است Ú©Ù‡ چگونه برای آن‎ها امکان پذیر است در سازمان‌های […]