تیر 19, 1398

نقش رویدادهای شدید در کارآفرینی

چکیده مقاله: ما از داده های Ú©Ù„ کشور Ùˆ همچنین بررسی سطح فردی استفاده Ù…ÛŒ کنیم تا برای اولین بار از تاثیر رویدادهای شدید مانند بلایای […]