آذر 2, 1399

کارآفرینی در عصر فناوری اطلاعات و خلاقیت

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] مقدمه در عصر اطلاعات Ùˆ به پیروی از آن اقتصاد شبکه شده کنونی تاثیرات روش‌های کاری سنتی روز به روز […]
مهر 3, 1398

نگاهی به اینترنت اشیاء، کارکردها و مراحل تکامل آن

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] جرمی ریفکن اتصال هر شئ به هر کس در یک شبکه جهانی یکپارچه را اینترنت اشیاء می‌نامد . چندین حوزه […]
تیر 18, 1398

تغییر اجتماعی به کمک فناوری و نوآوری

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] در دو دهه گذشته، پس از اتخاذ سیاست اقتصادی آزادانه، هندوستان رشد چشمگیری را تجربه کرده است اما این رشد […]
تیر 18, 1398

تأثیر مدیریت دانش، نوآوری و فناوری

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه”] مجموعه کتاب‌های نوآوری، فناوری Ùˆ مدیریت دانش اسپرینگر در مارس Û²Û°Û°Û¸ به‌عنوان یک انجمن فکری Ùˆ “تریبون” علمی برای ایده‌های […]
خرداد 1, 1398

تأثیر عوامل فناوری اطلاعات بر رفتار کارآفرینانه

[rt_reading_time label=”میانگین زمان مطالعه:” postfix=”دقیقه” postfix_singular=”دقیقه“] در دوره‌ای پر از فرصت‌ها Ùˆ چالش‌های Ú©ÙˆÚ†Ú© Ùˆ بزرگ‌، خوشبختی یا ناراحتی افراد پیوسته در حال تغییر است Ùˆ […]